Bogumił Burzyński to kozłowianin!

Okazuje się, że w Kozłowie ma swoje korzenie kilka znakomitych osób. Jedną z nich jest Bogumił
Burzyński, utalentowany i ceniony rzeźbiarz mieszkający w Katowicach. Jedna z ostatnich jego prac to
płaskorzeźba na froncie Teatru Śląskiego. Jego dzieła można zobaczyć np. na Pl. Grunwaldzkim w
Katowicach; w Galerii Artystów Katowickich są rzeźby portretowe m.in. Zbigniewa Cybulskiego,
Stanisława Hadyny, Stanisława Ligonia, Aleksandry Śląskiej. Wizyta w pracowni Burzyńskiego to
niezwykłe przeżycie – możemy zobaczyć modele i projekty rzeźb, ale też choć w części poznać proces
twórczy artysty. Tym bardziej to cenne, że swą pracownię dzieli ze swoim teściem, Zygmuntem
Brachmańskim (autorem m.in. pomnika Wojciecha Korfantego).
Bogumił Burzyński i jego bracia chętnie odwiedzają Kozłów. Nie tylko poznają naszą wieś, ale też
historię swego rodu i swoich krewnych. Burzyńscy mieszkali na ul. Marcina i do dziś mieszkają tu ich
potomkowie. Dzieje Burzyńskich to długa i barwna opowieść, o której warto kiedyś napisać.

Post Author: kozlow