Bibliografia

Teksty opracowała Monika Sendal ( m.sendal@wp.pl) w oparciu o przekazy mieszkańców oraz następujące materiały:

  1. Jacek Schmidt, Dzieje Kozłowa, Gliwice 2006.
  2. Jacek Pierzak, Dariusz Rozmus, Gródek rycerski w Kozłowie, gm. Sośnicowice [w:] Rocznik Muzeum w Gliwicach. Tom XI i XII, Gliwice 1997, s.21-35.
  3. Monika Michnik, Radosław Zdaniewicz, Przeszłość powiatu gliwickiego. Vademecum archeologiczne, Gliwice 2014.
  4. Radosław Zdaniewicz, Elementy uzbrojenia na kaflach renesansowych z założeń dworskich w Kozłowie [w:] http://folia.archeologia.uni.lodz.pl/folia_archaeologica_29/folia29_zdaniewicz.pdf
  5. Alojzy Żymełka, Sto lat parafii Św. Jadwigi w Gliwicach-Brzezince1911-2011. Kraków 2010.
  6. Autorka tłumaczeń na język angielski: Małgorzata Krystowska
  7. Autorzy zdjęć: Adam Ramach, Joachim Skorupa, Norbert Heller, Piotr Waliczek, Piotr Wypchoł, Sandra Różańska
  8. Autorzy filmu: Fotomint Aneta Wójcik, Janusz Szyma