Rok 1945 w pamięci mieszkańców Kozłowa.

Książka, wydana przez Instytut Pamięci Narodowej i Muzeum w Gliwicach, jest już dostępna.

Jej temat i cel najlepiej wyrażają słowa zakończenia:

„Książka ta powstała przede wszystkim dla upamiętnienia tych, którzy przeżyli gehennę 1945 roku, a zwłaszcza wywózki do sowieckich obozów pracy przymusowej. Ale też dla ich rodzin i tych wszystkich, którzy jeszcze pamiętają, co się wydarzyło w 1945 roku. Ważne jednak jest jeszcze to, by te wydarzenia poznały i choć trochę zrozumiały obecne pokolenia. Naturalną rzeczą jest, że czas płynie, fakty i zdarzenia stają się przeszłością i, jak to trafnie powiedziała Wisława Szymborska w wierszu Koniec i początek:

Ci, co wiedzieli
o co tutaj szło,
muszą ustąpić miejsca tym,
co wiedzą mało.
I mniej niż mało.
I wreszcie tyle co nic.

Myślę jednak, że warto ocalić od zapomnienia choć cząstkę historii naszego Kozłowa i jego mieszkańców.”

Kontakt z autorką: m.sendal@wp.pl lub tel. 510 092 659

Post Author: kozlow