PROBOSZCZ NASZEJ PARAFII PRZECHODZI NA EMERYTURĘ.

Dziękujemy ks. Mikołajowi Skawińskiemu za 23 lata posługi w naszej parafii. Ks. Mikołaj w związku ze swoim przejściem na emeryturę 27 sierpnia pożegnał się z naszą parafią. Po uroczystej mszy świętej, którą zaszczycił swoim udziałem biskup Sławomir Oder, mieszkańcy Kozłowa i zaproszeni goście udali się na boisko sportowe. Tam, wzorem imprez organizowanych przez ks. Mikołaja w Soli, zorganizowano plenerową imprezę z dobrym jedzeniem i nalewkami ks. Mikołaja. Zaproszeni goście dziękowali ks. Skawińskiemu za wieloletnią współpracę i przyjaźń, a byli wśród nich m. in.: minister Janusz Steinhoff, wiceminister Piotr Pyzik, Janusz Foltys – zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Rudziniec, Grzegorz Skrobek – inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Rudziniec, Tomasz Taranowski – prezes Koła Łowieckiego „Darz Bór” Gliwice i członek Naczelnej Rady Łowieckiej oraz emerytowani nadleśniczowie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Ks. Skawiński przez ponad 20 lat był kapelanem leśników, myśliwych i pszczelarzy (ponieważ ksiądz jest zamiłowanym pszczelarzem otrzymał od Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach zdobiony ul). Szczególnie serdeczne słowa podziękowania skierował ks. Skawiński do Aliny Borowczak-Grzybowskiej i do Andrzeja Grzybowskiego, architektów i konserwatorów za ich wieloletnią współpracę w trakcie renowacji naszego kościoła. Nie zapomniał oczywiście nasz proboszcz o swoich parafianach, dziękując za ich ogromny wkład w prace na rzecz kościoła i parafii – bez mieszkańców Kozłowa, jak podkreślił ksiądz, kościół św. Mikołaja nie byłby tak piękny. W organizację imprezy na boisku chętnie włączyło się kilkudziesięciu mieszkańców pod „dowództwem” sołtyski, Zuzanny Franik-Kryca oraz Rady Sołeckiej i Koła Gospodyń Wiejskich „Kozłowianki”. Ks. Mikołaj, żegnając się z ze swoimi parafianami, dla każdego znalazł ciepłe słowo.

Post Author: kozlow